Odontologijos Verslo Sprendimai

MŪSŲ TIKSLAS

Padėti Jums surasti optimalius veiklos organizavimo sprendimus, kad Jūs savo brangų laiką galėtumėte skirti pacientams.

KAS mES?

Jūsų partneris, padedantis procesiškai pažiūrėti į odontologijos įstaigose vykstančius procesus bei juos susisteminus, pasirengti būtinuosius kokybės vadybos sistemos ir kitus vidaus darbo organizacinius dokumentus.

KĄ sIŪLOME?

KODĖL JUMS REIKIA KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS?

"KOKYBĖ YRA NEPASTEBIMA, KAI JI YRA GERA IR NEGALI BŪTI NEPASTEBĖTA, KAI BLOGA"
 

 

Augantys pacientų poreikiai, aukšti reikalavimai teikiamoms odontologijos (ir ne tik) paslaugų kokybei, griežtėjantys kontrolės reikalavimai ir daugelis kitų aplinkybių, reikalauja naujo ir sisteminio požiūrio į veiklos / darbo organizavimo principus.

Tai ypač sunku padaryti nedidelėse 1–5 specialistų sveikatos priežiūros įstaigose, toks tipinis darbuotojų skaičius vyrauja odontologijos srityje.


Taip pat, kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga turi atitikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ reikalavimus, šio teisės akto aktualias redakcijas ar kitus galiojančius norminius aktus, tarptautinius reikalavimus ir standartus.

gallery/6eca70a3c48ae9f0161c4ae7b02f88a4
  • Parengti kokybės vadybos sistemos (KVS) dokumentus, atitinkančius LR SAM 2008-04-29 įsakymu Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ reikalavimams.
     

  • Parengus KVS ir kitus susijusius dokumentus, apmokyti tinkamai jais naudotis ir pritaikyti kasdienėje veikloje. 
     

  • Pasikeitus LR teisės aktų ir kitiems reikalavimams, atnaujinti KVS ir su ja susijusią dokumentaciją (pasirašius nuolatinę bendradarbiavimo sutartį).
     

  • Konsultacijas kitais veiklos organizavimo klausimais.

gallery/9ce2ed1a1dab3dd16626b8c305ebd78a

SUSISIEKITE

UAB "Odontologijos verslo

sprendimai"

 

info@ovsprendimai.lt

+37067608033

gallery/blurred